Domů » Kompostárna

Kompostárna struhařov

Provozujeme struhařovskou kompostárnu.Občané z obcí, které mají uzavřenou smlouvu s kompostárnou Struhařov a prokáží se dokladem o trvalém pobytu v dané obci, mají ukládku bioodpadu zdarma. Přijímáme veškerý bio odpad (trávu, listí, větve, piliny, pařezy, kořeny, kůry) chemicky neošetřené. Dále přijímáme biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (slupky, zbytky ovoce a zeleniny)

Provozní doba kompostárnyPo-Pá7:00 - 12:00 12:30 - 16:30
So7:00 - 15:00 -


Ceník ukládkyCeny ukládky Cena za 1 t
Listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené)590 Kč
Pařezy, kořeny1550 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPHNa kompostárnu PŘIJÍMÁME:

  • Odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
  • Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu /tzn. slupky a zbytky zeleniny a ovoce
  • Pařezy, kořeny


Na kompostárnu NEPATŘÍ:

  • Tekuté zbytky jídel
  • Oleje a tuky
  • Odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
  • Biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • Zemina, seno, starý kompost, hnůj, ptačí trus

ProdejZahradnický substrát trávníkový / tříděná zemina750 Kč/t
Zahradnický substrát zeleninový850 Kč/t
Zemina zásypová 135 Kč/t
Ornice 350 Kč/t
Mulčovací kůra: smrková900 Kč/m3
Mulčovací kůra: borová1150 Kč/m3
Mulčovací štěpka150 Kč/m3

Uvedené ceny jsou bez DPHPísek


Písek - maltový330 Kč/t
Písek - betonový330 Kč/t
Písek - strojní betony490 Kč/t
Písek - křemičitý670 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHKačírek


Kačírek 4/8520 Kč/t
Kačírek 8/16520 Kč/t
Kačírek 16/32520 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHŠtěrk


Štěrk 0/4 prach220 Kč/t
Štěrk 4/8525 Kč/t
Štěrk 11/22440 Kč/t
Štěrk 8/16450 Kč/t
Štěrk 16/32480 Kč/t
Štěrk 32/63405 Kč/t
Štěrk 0/32365 Kč/t
Štěrk 0/63355 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHRecyklát


Recyklát - asfaltový220 Kč/t
Recyklát - betonový220 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH