Domů » Kompostárna

Kompostárna struhařov

Provozujeme struhařovskou kompostárnu.Občané z obcí, které mají uzavřenou smlouvu s kompostárnou Struhařov a prokáží se dokladem o trvalém pobytu v dané obci, mají ukládku bioodpadu zdarma. Přijímáme veškerý bio odpad (trávu, listí, větve, piliny, pařezy, kořeny, kůry) chemicky neošetřené. Dále přijímáme biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (slupky, zbytky ovoce a zeleniny)

Provozní doba kompostárnyPo-Pá 7:00 - 12:00 12:30 - 16:30
So 7:00 - 15:00 -


Ceník ukládkyCeny ukládky Cena za 1 t
Listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené)690 Kč
Pařezy, kořeny1950 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPHUkládka materiálu


Zemina280 Kč/t
Suť480 Kč/t
Asfalt730 Kč/t
Beton530 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH

Na kompostárnu PŘIJÍMÁME:

  • Odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
  • Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu /tzn. slupky a zbytky zeleniny a ovoce
  • Pařezy, kořeny


Na kompostárnu NEPATŘÍ:

  • Tekuté zbytky jídel
  • Oleje a tuky
  • Odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
  • Biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • Zemina, seno, starý kompost, hnůj, ptačí trus

ProdejZahradnický kompost1150 Kč/t
Zahradnický substrát trávníkový / tříděná zemina1000 Kč/t
Zahradnický substrát zeleninový1150 Kč/t
Zemina zásypová 135 Kč/t
Ornice tříděná 650 Kč/t
Ornice tříděná s pískem 750 Kč/t
Ornice350 Kč/t
Mulčovací kůra: smrková1200 Kč/m3
Mulčovací kůra: borová1400 Kč/m3
Mulčovací štěpka listnatá700 Kč/m3
Mulčovací štěpka dřevnatá600 Kč/m3

Uvedené ceny jsou bez DPHPísek


Písek - maltový480 Kč/t
Písek - maltový - zásypový420 Kč/t
Písek - betonový520 Kč/t
Písek - strojní betony700 Kč/t
Písek - křemičitý950 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHKačírek


Kačírek 4/8900 Kč/t
Kačírek 8/16900 Kč/t
Kačírek 16/321000 Kč/t
Kačírek 11/22 - šedý1050 Kč/t
Kačírek 32/631000 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHŠtěrk


Štěrk 0/4 prach350 Kč/t
Štěrk 4/8760 Kč/t
Štěrk 11/22660 Kč/t
Štěrk 8/16670 Kč/t
Štěrk 16/32690 Kč/t
Štěrk 32/63600 Kč/t
Štěrk 0/32500 Kč/t
Štěrk 0/63500 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPHRecyklát


Recyklát - asfaltový280 Kč/t
Recyklát - betonový280 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH